Istražni radovi

 

Provodimo sve vrste istražnih radova na građevinama radi utvrđivanja svojstava materijala kojim su građene, što kasnije služi kao ulazni parametar kod izrade statičkog proračuna i projekta sanacije.

ISTRAŽNI RADOVI NA AB KONSTRUKCIJAMA:

Na armiranobetonskim konstrukcijama provodimo sljedeća ispitivanja:

 • Vađenje valjaka i utvrđivanje razreda tlačne čvrstoće betona
 • Utvrđivanje dubine karbonatizacije
 • Utvrđivanje dubine prodora klorida
 • Utvrđivanje količine i položaj armature u betonskim presjecima
 • Utvrđivanje elektropotencijala u betonu

 

Armiranobetonske konstrukcije

valjci   DSC05321 DSC01811 valjci   valjci   valjci   valjci   valjci   valjci

ISTRAŽNI RADOVI NA ZIDANIM ZIDOVIMA

 • Utvrđivanje modula elastičnosti “double flat jack” metodom
 • Utvrđivanje tlačne sile u zidu i vertikalnih napona “single flat jack” metodom
 • Utvrđivanje posmične čvrstoće ziđa

Mehaničke osobine ziđa

Double flat jack Single flat jack Double flat jack Posmična švrstoća

PROBNO OPTEREĆENJE

 • izrada preliminarnog proračuna
 • unošenje opterećenja
 • praćenje progiba i pojave pukotina LVDT senzorima
 • usporedba rezultata
 • prijedlog intervencija za podizanje sigurnosti

 

Probno opterećenje

Ispitivanje gata u Marini Dalmacija Ispitivanje gata u Marini Dalmacija Čelična hala Fert strop Fert strop Most na otoku sv. Katarina Most na otoku sv. Katarina Most na otoku sv. Katarina Čelična hala Konzolna ploča Punta skala Kor sv. Stošije u Zadru

ISPITIVANJE FORMI OSCILIRANJA

 • ispitivanje vlastitih frekvencija “Trominom”
 • ispitivanje vlastitih “impact Hammer” metodom

 

Dinamika

Peristil Manastir Krka Manastir Krka Manastir Krka

ISPITIVANJE MEHANIČKIH SVOJSTAVA DRVA

 • Ispitivanje dubine penetracije Pylodinom
 • Ispitivanje rezistografom
 • Ispitivanje brzine prolaza zvuka ultrazvukom
 • Utvrđivanje postotka vlage

 

Ispitivanje drvenih elemenata konstrukcije

DSC05014 drvo (4 of 4) drvo (3 of 4) drvo (2 of 4) drvo (1 of 4)

ENDOSKOPSKI PREGLED KONSTRUKCIJE

 • pregled konstruktivnih elemenata na nedostupnim mjestima endoskopom
 • snimanje filmova ili fotografija u visokoj rezoluciji
 • stereo snimka s mogućnošću mjerenja
 • dužina kabela 2.5m, pokretna glava pokriva 360 stupnjeva

 

Videoendoskopija

endoskop (6 of 6) endoskop (5 of 6) endoskop (4 of 6) endoskop (3 of 6) endoskop (2 of 6) endoskop (1 of 6)

PRAĆENJE PUKOTINA

 • Praćenje ponašanja pukotina

 

Ispitivanje drvenih elemenata konstrukcije

DSC05014 drvo (4 of 4) drvo (3 of 4) drvo (2 of 4) drvo (1 of 4)